Kế hoạch học tập

Kế hoạch hoạt động Tân sinh viên đầu năm học 2016 - 2017

28/09/2016

Kế hoạch hoạt động Tân sinh viên đầu năm học 2016 - 2017

Danh sách phân đề tài và giảng viên hướng dẫn

28/10/2016

Sinh viên vào xem tên đề tài và giảng viên hướng dẫn, thực hiện theo đúng kế hoạch của Khoa đề ra (nếu sinh viên có nguyện vọng thay đổi tên đề tài, Khoa chỉ giải quyết từ 01/11 đến 12/11/2016).

Kế hoạch thi học kỳ 1 - đợt 1 năm học 2016-2017

28/10/2016

Sinh viên đại học hệ chính quy khoa Tài chính - Ngân hàng vào xem ca thi, phòng thi trong tài khoản học tập cá nhân TMAS (tmas.hou.edu.vn/tcnh). Yêu cầu: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.

Kết quả học tập

DSSV được học tiếp và thôi học kỳ I, năm học 2015 - 2016

18/08/2016

DSSV được học tiếp và thôi học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa