Tin nổi bật
Kế hoạch học tập

Kế hoạch hoạt động Tân sinh viên đầu năm học 2016 - 2017

28/09/2016

Kế hoạch hoạt động Tân sinh viên đầu năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu HK1 (2016 - 2017) cho K9 và TKB đợt 2 (19.09.2016)

28/09/2016

Thời khóa biểu HK1 (2016 - 2017) cho K9 và TKB đợt 2 (19.09.2016)

Kết quả học tập

DSSV được học tiếp và thôi học kỳ I, năm học 2015 - 2016

18/08/2016

DSSV được học tiếp và thôi học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa