Tin nổi bật

Tin tức - Thông tin

CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ TRẦN PHƯƠNG THẢO

26/04/2022

Sáng nay, 26/04/2022, Cô Trần Phương Thảo, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hành trường Đại học Mở Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Tài chính với đề tài: "Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam". Hội đồng đã đánh giá đề tài của Tiến sĩ Trần Phương Thảo đã đóng góp giá trị về nghiên cứu lẫn thực tiễn. Xin chúc mừng Tiến sĩ Trần Phương Thảo, chúc cô ngày càng thành công hơn nữa trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu!

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa