Kết quả cuộc thi NCKH cấp Viện năm 2014 – 2015

Kết quả cuộc thi NCKH cấp Viện năm 2014

Từ kết quả cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa, Khoa Tài chính – Ngân hàng  đã chọn gửi 2 đề tài có kết quả cao nhất để dự thi cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện.

Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Viện ngày 10/6/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội quyết định lựa chọn 7 đề tài NCKH của sinh viên gửi tham dự xét chọn giải thưởng “ Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 trong đó có đề tài NCKH của sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng.

Đề tài: Tăng cường hạn chế gian lận thuế qua chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhóm sinh viên: Lê Hồng Hà; Phạm Thị Ngọc; Lê Thị Hằng

Lớp: K5 – TCNH3

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Thị Tuệ

Scroll