Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023

Khoa TCNH thông báo cho toàn thể sinh viên Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 (File đính kèm)

Sinh viên theo dõi và thực hiện.

Chúc các em hoàn thành việc học tập với kết quả cao nhất.

Scroll