Tạp chí Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-BTC ngày 13/10/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính năm 2022, Tạp chí Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 13 chỉ tiêu chức danh Phóng viên; 01 chỉ tiêu chức danh Kế toán viên; 06 chỉ tiêu chức danh Chuyên viên (bao gồm các vị trí việc làm sau: hành chính văn phòng, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, khai thác dịch vụ truyền thông).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3.Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 – 17h00 trong các ngày làm việc, kể từ ngày 25/10/2022 đến 17h00 ngày 25/11/2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Trị sự – Tạp chí Tài chính, phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà Dự án – Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Điều kiện cụ thể; hồ sơ đăng ký; phiếu đăng ký; nội dung, hình thức tuyển dụng và các thông báo khác, vui lòng xem file đính kèm.

Nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM248684
Scroll