TỔNG KẾT VINH DANH SINH VIÊN SAU 1 THÁNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THE FUTURE BANKER

Tiếp nối chuỗi Workshop định hướng nghề nghiệp: The Future Banker được tổ chức bởi Khoa Tài chính – Ngân hàng và ACB Pháp Vân, các bạn sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tham dự ghi danh Chương trình thực tập The Future Banker kéo dài 4 tháng. Trong quá trình 1 tháng đầu thực tập tại ACB Pháp Vân, các bạn sinh viên đã được các anh chị đào tạo, bồi dưỡng, giúp hoàn thiện các kỹ năng, thái độ để phục vụ cho công việc.Trong 3 tháng tiếp theo, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục được các cán bộ của ACB Pháp Vân đào tạo và hướng dẫn, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một nhân viên ngân hàng.

Khoa Tài chính – Ngân hàng kính chúc các lãnh đạo, cán bộ công tác tại ACB Pháp Vân thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc các bạn sinh viên tiếp tục nỗ lực trong những tháng tiếp theo của Chương trình và có thể ứng dụng những kinh nghiệm và trải nghiệm vào công việc trong tương lai của mình.

 

Scroll