• Thông báo, Tin tức sự kiện
  • Kế hoạch tổ chức: “Tuần sinh hoạt chính trị công dân – sinh viên giữa và cuối khóa dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024”

Kế hoạch tổ chức: “Tuần sinh hoạt chính trị công dân – sinh viên giữa và cuối khóa dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

“Tuần sinh hoạt chính trị công dân – sinh viên giữa và cuối khóa dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024”

Giữa khóa: K14 (2021 – 2025), K15 (2022 – 2026); Cuối khóa: K13 (2020 – 2024)

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

Scroll