Tư vấn tuyển sinh năm 2022 (Số 1)

Chương trình Tư vấn tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Với các khách mời sẽ tư vấn, giải đáp thắc mắc:

1. PGS.TS. Tạ Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Công nghệ Sinh học

2. ThS Dương Hoài Văn – Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo

3. ThS. Phan Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên

* Fanpage: https://facebook.com/HOUNews

* Cổng tư vấn tuyển sinh: https://tuyensinh.hou.edu.vn/tuvan

* Hotline: 024.62974545 | 024.62974646

Scroll