Trường Đại học Mở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh năm 2022

Để phù hợp với những quy định, hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành Thông báo số 2031/TB-ĐHM ngày 22/6/2022 về việc điều chỉnh bổ sung phần II Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, một số nội dung và mốc thời gian được điều chỉnh, bổ sung.

– Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo hình thức xét học bạ THPT vào 4 ngành Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm trước 17h00 ngày 07/7/2022 (trước đây là ngày 19/8/2022).

– Thời hạn nhận hồ sơ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế môn ngoại ngữ trong THXT trước 17h00 ngày 14/7/2022 (trước đây là ngày 01/8/2022).

– Ngành Thương mại Điện tử với tổng 80 chỉ tiêu, xét tuyển từ kết quả bài thi HSV (chiếm 30% chỉ tiêu) và xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT (chiếm 70% chỉ tiêu).

Cũng trong Thông báo này, Trường Đại học Mở Hà Nội bổ sung vào Đề án tuyển sinh năm 2022 một số thông tin về Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Các phương thức xét tuyển và các mốc thời gian trong Kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường. Xem toàn văn Thông báo tại đây

 

Chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội (chưa bao gồm các nội dung điều chỉnh, bổ sung theo thông báo số 2031/TB-ĐHM):

1. Phần I: Thông tin chung về Trường Đại học Mở Hà Nội xem tại đây

2. Phần II: Đề án tuyển sinh trình độ đại học

– Tuyển sinh Đại học chính quy xem tại đây

– Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học xem tại đây

– Tuyển sinh Đại học từ xa xem tại đây

– Tuyển sinh Văn bằng hai chính quy, Liên thông đại học chính quy, Song bằng, Liên kết đào tạo quốc tế xem tại đây

3. Phần III: Đề án tuyển sinh Thạc sĩ xem tại đây

4. Phần IV: Đề án tuyển sinh Tiến sĩ xem tại đây 

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/912/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-dieu-chinh-bo-sung-de-an-tuyen-sinh-nam-2022.html

Scroll