• Tuyển sinh
  • Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai thông tin đăng ký xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023

Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai thông tin đăng ký xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023

Thí sinh tải phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn tại đây

Nguồn: https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT398/

Scroll