Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy 2022

Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo đại học chính quy (bao gồm tất cả những thí sinh dự tuyển theo các phương thức nêu trên) bắt buộc thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh cần đăng nhập hệ thống và đặt nguyện vọng yêu thích nhất là nguyện vọng số 1 để tăng cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành mong muốn.

Đối với các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm tại Trường Đại học Mở Hà Nội, bắt buộc phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo đúng kết quả thông tin đã được thông báo trúng tuyển tại Trường Đại học Mở Hà Nội (ngành, tổ hợp, phương thức xét tuyển) để đảm bảo kết quả trúng tuyển được công nhận. Đối với các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm nhưng không thực hiện đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên hệ thống theo đúng nguyện vọng đã được thông báo trúng tuyển thì sẽ không được đảm bảo quyền lợi trúng tuyển.

Thí sinh thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo video hướng dẫn dưới đây:

Scroll