Việc làm cho các bạn sinh viên năm cuối và sinh viên tốt nghiệp

Để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp, Phòng CTSV đã kết nối với các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Các bạn sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng có nhu cầu tìm việc chủ động liên hệ với các đơn vị theo danh sách này.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và tìm được công việc phù hợp với bản thân.

Scroll