Thông báo Thu học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2023 – 2024, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo lịch thu học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau:

Scroll