KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Sáng hôm nay, ngày 05/07/2023, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức thành công “TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG”.
Toạ đàm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, tạo điều kiện chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia, giảng viên để có thêm sự hiểu biết, thực trạng ứng dụng và kiểm soát các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng một cách hiệu quả, từ đó góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu giải pháp để giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, gắn với Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Toạ đàm đã nhận được gần 30 bài tham luận gửi về đăng kỉ yếu.

Điều phối Toạ đàm là TS. Nguyễn Văn Quang – Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng, cùng với sự tham gia của cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng trong Khoa và Nhà trường.

Một số bài tham luận đã được trình bày tại toạ đàm như:

1. TS. Nguyễn Thị Bình Yến với Tham luận: “Bàn luận về trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần ở Việt Nam”.

2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan với Tham luận: “Ứng dụng Chatbot trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng”.

3. ThS. Lương Thị Linh Chi với Tham luận: “Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực Ngân hàng – Một số vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam.

Khoa Tài chính – Ngân hàng xin kính chúc Quý Thầy/ Cô thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến giảng dạy và nghiên cứu khoa học!
Trân trọng!

Scroll