Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức thành công tọa đàm khoa học: Chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sáng16/12/2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức thành công TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM. Toạ đàm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, tạo điều kiện chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia, giảng viên về nội dung chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
Toạ đàm đã nhận được hơn 20 bài tham luận gửi về đăng kỉ yếu và có 5 bài đăng kí trình bày.
Điều phối Toạ đàm là TS. Nguyễn Văn Quang – Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng với sự tham gia của các chuyên gia:
PGS.TS Nguyễn Văn Định
TS. Trần Quang Lâm
và toàn bộ cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng Khoa Tài chính – Ngân hàng.
Nội dung của Toạ đàm tập trung vào các vấn đề như thực trạng kinh tế toàn cầu, khó khăn của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, những biến động của thị trường ngoại tệ, các giải pháp điều hành tỷ giá quản lý ngoại hối,… với những bài tham luận của các chuyên gia, giảng viên Khoa:
1. TS. Trần Quang Lâm với Tham luận: “Bức tranh kinh tế toàn cầu và Việt Nam – phương thức điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022”
2. PGS.TS Nguyễn Văn Định với Tham luận: “Bancassurance lợi ích đối với Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng”
3. TS. Nguyễn Thị Thuý Hồng, TS. Nguyễn Phương Hiệp và ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan với Tham luận: “Thách thức của việc triển khai chính sách điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước ViệtNam trong giai đoạn toàn cầu hoá”
4. ThS. Nguyễn Thuỳ Linh với Tham luận: “Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam”
5. ThS. Trần Ngọc Anh với tham luận “Giải pháp hạn chế hiện tượng Đô la hoá tại Việt Nam”
Khoa Tài chính – Ngân hàng xin kính chúc Quý Thầy/ Cô thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến giảng dạy và nghiên cứu khoa học!
Scroll