Danh sách đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 – 2017

Khoa TCNH thông báo tới sinh viên Danh sách hướng dẫn đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 (file đính kèm DS de tai NCKH 2016-2017).

Sinh viên hoàn thành và nộp bài: Trước 05/04/2017

Thời gian báo cáo hội động khoa học Khoa Tài chính – Ngân hàng: 10/04/2017

Chúc các em hoàn thành đề tài với chất lượng và kết quả tốt nhất.

Scroll