Thông báo thu học phí Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

06/01/2022

Khoa TCNH thông báo tới toàn thể sinh viên Thông báo thu học phí Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022.

Sinh viên theo dõi và thực hiện.

(Lượt Xem:64)

Tin Liên Quan