Hướng dẫn thi trực tuyến và Danh sách thi Học kỳ 1, năm học 2021-2022

05/11/2021

Khoa TCNH thông báo tới toàn thể sinh viên Hướng dẫn thi trực tuyến và Danh sách thi Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

1. Hướng dẫn thi trực tuyến 

2. Danh sách thi

             KHÓA 11                                         KHÓA 12                           

1. HĐ của hệ thống TCVN             1. Tiếng Anh chuyên ngành          

2. Kế toán quản trị                         2. Tài chính doanh nghiệp 1     

3. Phân tích TCDA                         3. Kế toán doanh nghiệp           

4. Quản trị rủi ro trong NH              4. Ngân hàng thương mại         

5. Phân tích TCDN                         5. Kinh tế phát triển                 

                                                       6. Tin học ứng dụng

             KHÓA 13                                      KHÓA 14

1. Nguyên lý kế toán                      1. Pháp luật đại cương 

 2. Lý thuyết XSTK Toán                2.Toán cao cấp 1

3. Thanh toán quốc tế                    3. Kinh tế vi mô

4. Soạn thảo văn bản                     4. Phát triển KNCN

                                                       5. Lịch sử các HTKT

Chúc các em hoàn thành bài thi đạt kết quả cao nhất.

 

(Lượt Xem:1665)

Tin Liên Quan