Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng công chức loại C năm 2019

19/11/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại các Vụ, Cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương năm 2019 – 2020.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 công chức

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 17/12/2019

Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

 

(Lượt Xem:145)

Tin Liên Quan