UBND TP Hà Nội tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

03/02/2018

Ngày 1/2/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 655 người, trong đó: Văn phòng – Thống kê: 154; Địa chính – Xây dựng: Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) là 60; Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường (đối với xã) là 63; Tài chính – Kế toán: 151; Tư pháp – Hộ tịch: 130; Văn hóa – Xã hội: Lĩnh vực Văn hóa là 44; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội là 53.

Chức danh Văn phòng – Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

Chức danh Tài chính – Kế toán: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng.

Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường (đối với xã): Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai (đối với lĩnh vực Địa chính, Nông nghiệp); Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (đối với lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường).

Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành về Luật.

Chức danh Văn hóa – Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa – Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội).

Các môn thi và hình thức thi cụ thể như sau:

Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng trên máy tính, thời gian 30 phút.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

Nội dung ôn thi và tổ chức thi các môn do Sở Nội vụ hướng dẫn chung cho các thí sinh trong toàn Thành phố.

Thu nhận hồ sơ: UBND quận, huyện, thị xã thành lập Ban thu hồ sơ để tiếp nhận hồ sơ, lệ phí theo quy định. Thời gian nhận hồ sơ: Sau khi có quyết định của UBND Thành phố, giao Sở Nội vụ hướng dẫn lịch cụ thể theo quy định.  Địa điểm nhận hồ sơ: do UBND quận, huyện, thị xã quy định;

Thời gian tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã dự kiến vào quý I năm 2018. Địa điểm thi sẽ có thông báo sau.

Chỉ tiêu tuyển dụng (file đính kèm)

Nguồn: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-ha-noi-tuyen-dung-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-nam-2018/

(Lượt Xem:225)

Tin Liên Quan