Chuyên viên giao dịch thị trường tiền tệ

09/10/2017

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng theo vị trí chuyên viên làm việc tại Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

- Chuyên viên giao dịch thị trường tiền tệ  (Mã vị trí – TT)01 cán bộ

2. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng:  Chi tiết tại Phụ lục 1 - ứng viên download tại http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-viengiao-dich-thi-truong-tien-te/666.html.

4. Hình thức tuyển dụng: Qua 02 vòng:

- Vòng 1: Sơ loại hồ sơ.

- Vòng 2: Thi Nghiệp vụ và tiếng Anh.

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh ứng viên (Phụ lục 2 - ứng viên download tại http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-viengiao-dich-thi-truong-tien-te/666.html.).

- Tóm tắt trích ngang lý lịch cán bộ (Phụ lục 3 - ứng viên ứng viên download tại http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-viengiao-dich-thi-truong-tien-te/666.html.).

- Các văn bằng chứng chỉ, các chứng chỉ về thành tích học tập

Ứng viên scan Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan thành 1 file pdf và đặt tên file là TT_NguyenVanA.

6. Thời gian, cách thức nộp Hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017  

Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website tuyển dụng của BIDV(http://tuyendung.bidv.com.vn).

Ghi chú:

- Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu, BIDV sẽ có yêu cầu bổ sung cụ thể đối với ứng viên.

- BIDV chỉ liên lạc với những ứng viên vượt qua vòng sơ loại hồ sơ (vòng 1).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân/đơn vị phản ánh kịp thời về Hội sở chính (Vũ Hồng Phát – Ban Tổ chức cán bộ, ĐT 024.22200533) để phối hợp xử lý.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo./.

Nguồn: http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-chuyen-viengiao-dich-thi-truong-tien-te/666.html

(Lượt Xem:178)

Tin Liên Quan