Hoạt động sinh viên Cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội sắt son niềm tin với Đảng

13/03/2020

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1930 – 26/03/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn Thanh niên Trường tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội sắt son niềm tin với Đảng” năm 2020.

Đối tượng tham gia: Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội

Website chính thức của cuộc thi: http://doanthanhnien.hou.edu.vn

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra trong 10 ngày bắt đầu từ 9h00 ngày 16/3 đến 15h00 ngày 27/3/2020. Hình thức tổ chức trực tuyến được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường khuyến khích thực hiện đối với nhiều hoạt động của Trường và là một trong nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cuộc thi nhằm giúp cho đoàn viên, sinh viên nắm được nhũng vấn đề lý luận cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi tham gia cuộc thi, đoàn viên, sinh viên sẽ được hưởng những quyền lợi: được tính điểm rèn luyện theo quy định, được xem xét ưu tiên xét khen thưởng của Đoàn Thanh niên Nhà trường, Thành đoàn Hà Nội,…

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/499/cuoc-thi-truc-tuyen-tuoi-tre-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-sat-son-niem-tin-voi-dang.html

(Lượt Xem:230)

Tin Liên Quan