Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

Thông báo v/v đăng ký tham dự chương trình

15/08/2016

Thông báo v/v đăng ký tham dự chương trình "Vững bước theo con đường Bác đi"

Danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng năm 2016

10/11/2016

LCĐ khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo danh sách đoàn viên - sinh viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng năm 2016. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đồng chí Hoàng Thị Vân - cán bộ phụ trách Văn phòng Đoàn TN, điện thoại: 043.8695465; 0903.262245.

Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15/08/2016

Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"