Danh sách đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017

30/03/2017

Khoa TCNH thông báo tới sinh viên Danh sách hướng dẫn đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 (file đính kèm).

Sinh viên hoàn thành và nộp bài: Trước 05/04/2017

Thời gian báo cáo hội động khoa học Khoa Tài chính - Ngân hàng: 10/04/2017

Chúc các em hoàn thành đề tài với chất lượng và kết quả tốt nhất.

 

(Lượt Xem:441)

Tin Liên Quan