Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ĐHCQ năm 2018

17/07/2018

Sáng 17.7.2018 Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHCQ năm 2018 (Điểm sàn). Những thí sinh đạt mức điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nguồn: https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT200/

(Lượt Xem:1143)

Tin Liên Quan