Danh sách Giảng viên hướng dẫn học phần Đề án môn học

03/10/2021

Khoa TCNH thông báo tới sinh viên Khoá 11 Danh sách phân công giảng viên học phần Đề án môn học (File đính kèm)

Sinh viên theo dõi và thực hiện.

Chúc các em hoàn thiện học phần với chất lượng tốt nhất.

(Lượt Xem:196)

Tin Liên Quan