Thông báo quy trình tổ chức đánh giá bài thu hoạch Chính trị cuối khóa năm học 2018-2019

23/01/2019

Thực hiện kế hoạch số 3711/KH-ĐHM, ngày 16/10/2018 của Viện ĐH Mở Hà Nội về việc tổ chức Tuần SHCDSV giữa và cuối khóa năm học 2018 – 2019, khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 8 những nội dung sau:

1. Điều kiện tham gia đánh giá
- Sinh viên đi học đầy đủ, vắng mặt dưới 25% tổng số thời gian học, không vi phạm các quy định, nội quy lớp học... thì được tham gia đánh giá bài thu hoạch.
- Sinh viên nghỉ từ 25% tổng số thời gian học trở lên, vi phạm các quy định về học tập, nội quy lớp học… sẽ không được tham gia đánh giá bài thu hoạch, phải học bù và nộp lệ phí học bù theo quy định của Nhà trường.
- Sinh viên nghỉ có phép và các trường hợp đặc biệt khác đã được xác nhận của Ban quản lý lớp học sẽ không được tham gia bài đánh giá và phải học bù nhưng không phải nộp lệ phí.

2. Quy trình đánh giá

 Đối với sinh viên
- Nhận tài liệu và các nội dung liên quan đến bài đánh giá(tài liệu tham khảo tại website: http://ctsv.hou.edu.vn/vi/news/Thong-bao);

- Nhận thông báo về thời gian tổ chức đánh giá của Khoa
- Nghiên cứu quy trình và các quy định về đánh giá kết quả bài thu hoạch Tuần SHCDSV 2018-2019
- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ website: tuanshcdsv.hou.edu.vn thông qua tài khoản do BTC cấp.
- Thời gian tiến hành làm bài: 20 phút (Hệ thống sẽ tự động đóng tài khoản khi hết thời gian, nếu sinh viên chưa hoàn thành bài làm của mình, kết quả sẽ được tính tại thời điểm hết giờ).
- SV kiểm tra lại bài làm trước khi nhấn vào nút HOÀN THÀNH để nộp bài và nhận kết quả (ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT).
- Hệ thống sẽ thông báo kết quả tổng số điểm đạt được và tỷ lệ % tổng điểm
Kết quả >= 75%: ĐẠT;
Kết quả < 75%: KHÔNG ĐẠT - BẠN PHẢI HỌC LẠI CHƯƠNG TRÌNH NÀY

3. Danh sách sinh viên chia ca thi (File đính kèm)

Toàn văn quy trình (File đính kèm)

(Lượt Xem:463)

Tin Liên Quan