Kế hoạch đánh giá Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Chính trị cuối khóa cho sinh viên Khóa 7

23/04/2018

Khoa TCNH thông báo tới toàn sinh viên Khóa 7:

1. Kế hoạch đánh giá Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:

- Thời gian: 07h30 phút, ngày 26/04/2018

- Địa điểm: Cơ sở 2, khoa Tài chính - Ngân hàng

2. Kế hoạch học Chính trị cuối khóa

- Thời gian: 13h30 phút ngày 26/04/2018

- Địa điểm: Cơ sở 2, khoa Tài chính - Ngân hàng

Yêu cầu: Tất cả sinh viên có mặt đúng giờ.

Lưu ý: Tất cả sinh viên Khóa 7 đều phải tham gia học Chính trị cuối khóa (Bắt buộc).

 

(Lượt Xem:841)

Tin Liên Quan