Điểm thi hết học phần Tiếng Anh cơ bản - Điểm đề án khóa 6

21/12/2016

Khoa TCNH thông báo tới sinh viên

- Điểm thi hết học phần Tiếng Anh cơ bản 2 (File đính kèm)

- Điểm thi hết học phần Tiếng Anh cơ bản 1 (File đính kèm)

- Điểm đề án khóa 6 (File đính kèm)

Sinh viên theo dõi và cập nhật điểm.

(Lượt Xem:982)

Tin Liên Quan