Thông báo dự kiến mở lớp học kỳ phụ năm học 2020 - 2021

23/04/2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa Tài chính - Ngân hàng dự kiến mở các lớp môn trong chương trình đào tạo cho các đối tượng: học lại, học cải thiện, học vượt.

Sinh viên đăng ký với CVHT, nếu đủ số lượng Khoa sẽ mở lớp.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/4/2021-04/5/2021

Thời gian dự kiến học và thi: Từ ngày 10/5/2021-10/8/2021

Chúc các em học tập tốt.

(Lượt Xem:149)

Tin Liên Quan