Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

12/08/2020

Khoa TCNH thông báo tới toàn thể sinh Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021 (File đính kèm)

Sinh viên theo dõi và thực hiện.

(Lượt Xem:432)

Tin Liên Quan