Thông báo Đăng ký tín chỉ Đợt 1, Học kỳ 3, năm học 2016-2017

27/04/2017

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo tới toàn thể sinh viên Lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 3, năm học 2016 - 2017 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 03/05/2017 đến ngày 10/05/2017

Sinh viên theo dõi và thực hiện.

(Lượt Xem:452)

Tin Liên Quan