Kế hoạch thi học kỳ 1 - đợt 1 năm học 2016-2017

28/10/2016
Sinh viên đại học hệ chính quy khoa Tài chính - Ngân hàng vào xem ca thi, phòng thi trong tài khoản học tập cá nhân TMAS (tmas.hou.edu.vn/tcnh). Yêu cầu: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.
(Lượt Xem:377)

Tin Liên Quan