Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (khóa 4)

24/11/2016

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Viện Đại học Mở Hà Nội triển khai Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 nhằm tổng kết, đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của sinh viên và tính phù hợp của chương trình đào tạo đối với nhu cầu của xã hội.
Nhà trường trân trọng kính mời và đề nghị Anh/Chị cựu sinh viên đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2015 tham gia vào chương trình khảo sát trên thông qua việc trả lời các phiếu câu hỏi trên hệ thống website của Nhà trường. Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp sẽ góp một phần rất lớn cho Nhà trường trong công tác khảo sát để từ đó có những điều chỉnh hợp lý sao cho chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Anh/chị vào đây để trả lời khảo sát.

Thông tin được đăng tải trên website: http://ctsv.hou.edu.vnchuyên mục “KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN”  ; HOẶC: http://fbf.hou.edu.vn/menu-dao-tao/cuu-sinh-vien/115-khao-sat-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2015-khoa-4.html ; FANPAGES: https://www.facebook.com/faculty.finance.banking.hou/
Trong quá trình trả lời câu hỏi có điều gì cần trao đổi, xin liên hệ với Nhà trường thông qua Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, điện thoại: 04.38682605Email: ctsv@hou.edu.vn.
            Xin chân thành cảm ơn!

(Lượt Xem:1099)

Tin Liên Quan