Kế hoạch học tập

Kế hoạch thi học kỳ 1 - đợt 1 năm học 2016-2017

28/10/2016

Sinh viên đại học hệ chính quy khoa Tài chính - Ngân hàng vào xem ca thi, phòng thi trong tài khoản học tập cá nhân TMAS (tmas.hou.edu.vn/tcnh). Yêu cầu: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.

Thời khóa biểu HK1 (2016 - 2017) cho K9 và TKB đợt 2 (19.09.2016)

28/09/2016

Thời khóa biểu HK1 (2016 - 2017) cho K9 và TKB đợt 2 (19.09.2016)